Đặt bàn

Đặt bàn tại Joki

 đặt bàn trước 1 ngày. Nếu có nhu cầu đặt bàn gấp, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số máy hotline:  0924.22 6789